+48 690 951 618

Instalacje
sanitarne

  • Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie:
   • instalacji wentylacji i klimatyzacji
   • instalacji grzewczych i ciepłowniczych
   • instalacji wodno - kanalizacyjnych
   • instalacji gazowych
   • sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciepłowniczych
  • Posiadamy kwalifikacje i uprawniania do:
   • sporządzania projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej
   • doboru urządzeń i materiałów
   • nadzoru prac wykonywanych przez podwykonawców
   • uruchomienia instalacji
   • pomiary i regulacje wykonanych instalacji
   Zakres naszego: głównie w gminie Gdów, Wieliczka, Bochnia.