+48 690 951 618

Prefabrykacja
szaf

Oferujemy:
  • prefabrykację szaf sterowniczych,
  • prefabrykację pulpitów sterowniczych,
  • prefabrykację rozdzielnic niskiego napięcia,
  • wykonywanie oznaczeń w szafach sterowniczych,
  • przeprowadzenie prób funkcjonalności w miejscu prefabrykacji i na obiekcie,
  • montaż i uruchomienie szaf, pulpitów i rozdzielnic na obiekcie,
  • przeprowadzenie badań, testów, pomiarów,
  • inwentaryzację istniejących szaf,
  • modernizację istniejących szaf sterowniczych,
  • serwis szaf i rozdzielnic.